Siirry sivun sisältöön

Lapsettomuus ja parisuhde

Lapsettomuus voi aiheuttaa kriisin myös parisuhteelle.

Lapsettomuus ja parisuhde kietoutuvat yhteen, sillä yleensä lasta toivotaan yhdessä pariskuntana. Lapsettomuuskriisi on usein kriisi myös parisuhteelle. Usein puolisot kokevat yhteisen kriisin eri tavoin ja eri tahtiin.

Lapsettomuus aiheuttaa kriisin, joka aaltoilee ja voi kestää vuosia.

Lapsettomuuskriisistä voi kuitenkin selvitä yhdessä, ja vain pienellä osalla pariskunnista lapsettomuus johtaa eroon. Kriisin myötä puolisoiden on opeteltava puhumaan toisilleen vaikeistakin asioista. Yhdessä kannettu ja jaettu suru voi lujittaa parisuhdetta ja lisätä suhteen läheisyyttä. Kun pariskunta on selviytynyt kriisistä, parisuhde on aiempaa vahvempi ja puolisot lähentyneet entisestään.

Parisuhteen hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää, sillä toimiva parisuhde on hyvinvoinnin pohja. Suhteeseen panostaminen lisää suhteen läheisyyttä ja molemminpuolista tukea kriisin keskellä. Oma puoliso on valtaosalle lapsettomista tärkein tukija lapsettomuuden eri vaiheissa. Vahva parisuhde on erityisen tärkeä kaksin elämiseen päätyville pariskunnille.

Tukea parisuhteeseen saa Simpukka-parit -toiminnasta.

Päivitetty 4.11.2020