Siirry sivun sisältöön

Oman lapsettomuuden kohtaaminen

Lapsettomuus on ihmisille yksi kaikkein yksityisimmistä asiosta. Arasta aiheesta ei ole välttämättä helppo puhua. Parisuhteessa lapsettomuus on sekä yksilön että parisuhteen yhteinen kriisi.

Monet kuvaavat lapsettomuustutkimusten ja -hoitojen aikaa yhdeksi stressaavimmista ajanjaksoista elämässä. Arka aihe koskettaa omaa minäkuvaa ja seksuaalisuutta ja se herättää monenlaisia tunteita. Kyvyttömyyden ja viallisuuden kokemukset, suru ja viha, pelko epäonnistumisesta, hoitojen sivuvaikutuksista ja yksin jäämisestä, pettymykset ja turhautuminen kuormittavat usein mieltä. Intiimielämän altistaminen tutkimuksille ja aikatauluille vaikuttaa usein negatiivisesti seksuaalisuuteen ja lapsettomuushoitoja voi olla toisaalta haasteellista sovittaa muuhun elämään.

Lapsettomuuskriisi koettelee sekä yksilöä että parisuhdetta. Parisuhteessa kumppanit kokevat samoja tunteita surutyössä, mutta usein eri tavalla. Kriisi saattaa johtaa välttämiskäyttäytymiseen ja eristäytymiseen. Kaikista yksityisimmistä tunteista voi olla hankala puhua. On tärkeää muistaa, että tukea tarvitsevat molemmat, ei vain toinen. Lapsettomuudesta puhuminen on jokaisen oma valinta. Omien tunteiden analysointi on usein helpottavaa. Monet saavat apua ja tukea jakamalla kokemuksiaan muiden lapsettomien kanssa. Toiset tukeutuvat läheisiinsä ja ystäviinsä. Ammattiauttajan puoleen on hyvä kääntyä silloin, kun omat voimat eivät riitä. Jokaisen tulisi löytää oma tiensä purkaa tunteitaan.

Lue lisää lapsettomuudesta ja sen kohtaamisesta Simpukka ry:n sivuilta.