Siirry sivun sisältöön

Hieman ennenaikaisesti syntynyt lapsi

Suomessa 5–6 prosenttia lapsista syntyy ennenaikaisena eli keskosena. Keskosella tarkoitetaan lasta, joka on syntynyt ennen raskausviikkoa 37.

  • Hieman ennenaikainen lapsi on syntynyt raskausviikolla 34+0–36+6.

  • Kohtalaisen ennenaikainen lapsi on syntynyt raskausviikolla 28+0–33+6.

  • Erittäin ennenaikainen lapsi on syntynyt ennen raskausviikkoa 28+0.

Ennenaikaisesti syntynyt lapsi tarvitsee alkuun erityisseurantaa lastenosastolla. Vanhemmat voivat olla lapsensa luona niin paljon kuin haluavat ja osallistua hänen perushoitoonsa. Paikalliset olosuhteet vaikuttavat siihen, siirretäänkö lapsi voinnin vakiinnuttua jatkohoitoon toiseen sairaalaan vai hoidetaanko lasta koko hoitojakson ajan samassa sairaalassa. Hyväkuntoinen, raskausviikolla 35 tai yli syntynyt lapsi voi olla äidin kanssa lapsivuodeosastolla.

Ennenaikaisesti syntynyt lapsi ei yleensä kotiudu ennen raskausviikkoa 35. Hieman ennenaikaisena syntyneen lapsen sairaalahoidon pituus on yksilöllinen ja riippuu lapsen alkuvaiheen ongelmista. Hieman ennenaikainen lapsi ei yleensä tarvitse kotiutumisen jälkeen erikoissairaanhoidon seurantaa vaan normaali neuvolaseuranta riittää.