Siirry sivun sisältöön

Synnytykseen valmistautuminen

Raskauden aikana isän tai puolison ja synnyttäjän on hyvä keskustella etukäteen, mitä ajatuksia tuleva synnytys herättää.

Tuttu henkilö synnytyksessä luo synnyttäjälle turvallisuuden tunnetta. Usein mukaan synnytykseen tulee syntyvän lapsen toinen vanhempi. Synnyttäjän tukena voi kuitenkin olla kuka tahansa synnyttäjälle läheinen henkilö.

On tärkeää keskustella avoimesti, kuka tulee synnytykseen mukaan vai meneekö synnyttäjä synnytykseen yksin. Läsnäolon täytyy tuntua hyvältä sekä synnyttäjästä että mukaan tulevasta läheisestä. Aina ei kuitenkaan ole mahdollista, että isä tai puoliso tai muu tuttu henkilö osallistuu synnytykseen. Synnytystä hoitava kätilö on vierellä kulkijana ja tavoitettavissa synnytyksen eri vaiheissa. Tällöinkään synnyttäjän ei tarvitse kokea olevansa yksin.

Äitiysneuvolassa ja perhevalmennuksessa kannattaa ottaa puheeksi mieltä askarruttavat asiat.

Voitte miettiä yhdessä etukäteen seuraavia asioita:

  • Mitä odotatte synnytykseltä ja millaisia ajatuksia synnytys teissä herättää?

  • Millaisia kokemuksia teillä molemmilla on kivusta? Mitkä asiat auttavat äitiä rentoutumaan ja mitkä luovat turvallisuuden tunnetta? Mitä voitte itse tehdä kivun lievittämiseksi? Entä miten toivotte synnytyskipua tarvittaessa lievitettävän sairaalassa?

  • Millaista tukea odotatte synnytystä hoitavalta kätilöltä ja lääkäreiltä?

  • Millaisia toiveita liittyy vauvan ensihetkiin? Onko toiveena saada vauva rinnalle ja ihokontaktiin mahdollisimman pian syntymän jälkeen? Onko isä tai puoliso halukas ottamaan vauvan ihokontaktiin?

  • Mitä ajatuksia vauvan imetys herättää?

  • Onko teillä kokemusta pienistä vauvoista? Millaista ohjausta ja tukea toivotte lapsivuodeosastolla?

Päivitetty 29.10.2020