Siirry sivun sisältöön

Päätös raskaudenkeskeytyksestä

Päätökseen raskaudenkeskeytyksestä vaikuttavat monet asiat naisen elämäntilanteessa.

Kun raskaus alkaa suunnittelemattomasti, elämäntilanne muuttuu toivotun raskauden alettua tai kehittyvässä sikiössä todetaan vaurioita, raskauden keskeyttäminen voi olla vaihtoehto raskauden jatkamiselle. Päätöksen tekeminen voi olla vaikeaa, ja päätöstä kannattaakin pohtia tarkkaan. Tärkeää on, että päätös on keskeytykseen päätyvän naisen oma. Läheisten tuki ja kiireetön mukana eläminen voivat auttaa päätöksenteossa.

Kumppanin, ystävien tai vanhempien taholta tuleva painostus tekee päätöksestä yleensä vaikeamman, ja painostettuna tehtyä päätöstä raskauden keskeytyksestä tai sen jatkamisesta voidaan katua myöhemmin. Kumppanin tai läheisen ystävän ehdoton tuki päätöksessä on raskaudenkeskeytystä harkitsevan naisen jaksamisen kannalta tärkeää. Välinpitämätön suhtautuminen ja päätöksen jättäminen naisen hartioille voivat herättää epäilyksiä kumppanin valmiudesta vanhemmuuden vastuun jakamiseen. Lopullisen päätöksen jälkeen olo on tavallisesti huojentunut, oli päätös keskeyttää tai jatkaa raskautta. Myös keskeytyksen jälkeen läheisten tuki on tärkeää ja voi lujittaa ihmissuhteita entisestään. Tukea päätöksentekoon saa muun muassa Terveyskirjaston artikkelista:

Päätöstä tehdessään keskeytyksen hakijalla on oikeus saada tietoa raskaudenkeskeytyksen merkityksestä, vaikutuksista ja keskeytystavoista sekä asiallista palvelua hoitohenkilökunnalta. Hoitohenkilökunnalla ei ole oikeutta vaikuttaa päätökseen. Jos lailliset edellytykset raskaudenkeskeytykseen ovat olemassa, keskeytys on taattava hoitohenkilökunnan mahdollisesta vakaumuksesta huolimatta. Ennen hoidon aloittamista kysytään usein vielä, onko hakija varma päätöksestään, koska raskaudenkeskeytystä ei voi lääkityksen aloittamisen jälkeen perua riskeittä.

Keskeytyksistä noin 90 prosenttia tehdään ennen raskausviikkoa 12+0. Keskeytyksistä 98-99 prosenttia tehdään lääkkein. Noin 4 prosenttia keskeytyksistä tehdään sikiövaurion vuoksi. Toimintaa säätelee laki raskauden keskeyttämisestä. Raskaudenkeskeytyksistä on olemassa kansallinen Käypä hoito -suositus.

Päivitetty 1.9.2023