Siirry sivun sisältöön

Oikeudellinen neuvonta seksuaalirikoksen uhrille

Jokaisella rikoksen uhrilla on oikeus saada ohjaus tukipalveluihin sekä oikeus saada yleistä neuvontaa rikosprosessin kaikissa vaiheissa.

Rikoslain 20. luvussa määritellään, mitkä seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukkaavat teot ovat rikoksia ja siten Suomen lainsäädännön mukaan rangaistavia. Vuoden 2022 alussa raiskausrikosta koskeva säännöstö on muuttunut suostumusperusteiseksi. Tämä tarkoittaa, että raiskauksen keskeinen tunnusmerkki on sukupuoliyhteydessä oleminen sellaisen henkilön kanssa, joka ei osallistu siihen vapaaehtoisesti. Vastaavalla tavalla muissa seksuaalirikoksissa keskeistä on se, ettei seksuaalisen teon kohde osallistu siihen vapaaehtoisesti.

Jokaisella rikoksen uhrilla on oikeus saada ohjaus tukipalveluihin sekä oikeus saada yleistä neuvontaa rikosprosessin kaikissa vaiheissa. Lisäksi uhrilla on oikeus tukihenkilöön, joka voi tulla mukaan rikosilmoituksen tekemiseen, esitutkintaan, oikeudenkäyntiin tai muihin tarvittaviin tilanteisiin. Esimerkiksi oikeudellisen avustajan kustannuskysymykset, vahingonkorvausvaatimukset ja oikeudenkäynnin kulku ovat sellaisia asioita, joista toivotaan usein tietoa ja/tai joihin kaivataan tukea.

Päivitetty 1.9.2023