Siirry sivun sisältöön

Matkasynnytys

Matkasynnytykseksi kutsutaan synnytystä, joka tapahtuu suunnittelemattomasti matkalla sairaalaan. Näissä tapauksissa synnytys on yleensä edennyt nopeasti.

Suomessa syntyy vuosittain vajaa 60 000 lasta. Matkasynnytysten määrä on hieman lisääntynyt viime vuosina. THL:n tilastojen mukaan vuonna 2016 Suomessa syntyi 53 619 lasta, joista matkalla sairaalaan syntyi 92. Vuonna 2015 matkalla sairaalaan syntyi 82 lasta. Muita sairaalan ulkopuolisia synnytyksiä oli vuonna 2016 yhteensä 142. Näistä 97 oli suunnittelemattomia sairaalan ulkopuolisia synnytyksiä ja 45 suunniteltuja kotisynnytyksiä.

Kaikissa matkasynnytyksissä ja suunnittelemattomasti sairaalan ulkopuolella tapahtuneissa synnytyksissä oli yhteisenä tekijänä synnytyksen nopea eteneminen siten, ettei synnyttäjä ehtinyt sairaalaan. Muutamaa tapausta lukuun ottamatta synnyttäjät olivat uudelleensynnyttäjiä. Näissä tapauksissa oli yhteistä, että raskaudet olivat lähes aina täysiaikaisia, synnytys eteni normaalisti ja lapsi ja synnyttäjä voivat hyvin.