Siirry sivun sisältöön

Tietoa puolison roolista raskauden aikana

Tieto vanhemmaksi tulemisesta on merkittävä tapahtuma miehen tai puolison elämässä. Miehet ja puolisot kokevat, että raskauden, synnytyksen ja lapsen myötä perheen elämässä alkaa uusi vaihe.

Raskausaikana tulevat vanhemmat elävät lapsen kanssa mielikuvissaan ja elämää lapsen kanssa suunnitellaan jo ennen lapsen syntymää. Osalle vanhemmista perheenlisäys merkitsee kodin rakentumista ja rakentamista. Uutta taloa rakennetaan tai vanhaa remontoidaan syntyvää lasta silmällä pitäen. Autonkin hankkiminen tai vaihtaminen saattaa olla tässä vaiheessa ajankohtaista.

Tieto raskaudesta aiheuttaa useimmiten iloa, mutta samalla olo voi olla epätodellinen ja hämmentynyt. Mielialat saattavat vaihdella laidasta laitaan etenkin raskauden alussa. Huoli kokonaistilanteen muutoksista voi olla todellinen. Esimerkiksi oma kykeneminen vanhemmuuteen ja taloudelliset asiat saattavat mietityttää. Ristiriitaiset tunteet ja riittämättömyyden tunteet kannattaa ottaa puheeksi. Vaikeat asiat ja tilanteet usein helpottuvat, kun ne jakaa muiden kanssa.

Isän tai puolison läsnäolo ja myötätunto ovat tärkeitä raskauden eri vaiheissa.

Vanhemmaksi kasvaminen alkaa ennen lapsen syntymää. Konkreettisesti vanhemmuus alkaa lapsen synnyttyä. Vanhempana toimimiseen, lasten kasvatukseen ja läheisiin ihmissuhteisiin vaikuttavat omat kokemukset lapsuudesta ja perheestä.

Vanhemmuuden rakentuminen perustuu omilta vanhemmilta saatuun malliin. Odotusaikana suhde omiin vanhempiin usein aktivoituu. Jotkut tuntevat tulevansa vanhemmaksi heti raskauden alettua, toisille vanhemmuus alkaa vasta lapsen synnyttyä. Vanhemmuus ovat elämän mittainen tehtävä ja tehtävät siinä muuttuvat lapsen kasvaessa ja elämäntilanteiden muuttuessa. Vanhemmat rakentavat itse omanlaisen tavan muodostaa perhe.