Siirry sivun sisältöön

Mikä Teratologinen tietopalvelu on?

Teratologinen tietopalvelu on valtakunnallinen puhelinneuvonta, josta saa neuvoa ja tietoa lääkkeiden ja muiden ulkoisten altistusten turvallisuudesta ja mahdollisista riskeistä raskauden ja imetyksen aikana.

Teratologinen tietopalvelu on kaikille avoin valtakunnallinen puhelinneuvonta, joka vastaa kyselyihin raskauden ja imetyksen aikaisista altistuksista, pääasiassa lääkkeistä, mutta myös muista ulkoisista tekijöistä, kuten infektioista. Palvelu on perustettu vuonna 1994, ja se toimii nykyään Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä HUS Akuutissa. Yhteydenottoja vanhemmilta ja terveydenhuollosta tulee vuosittain 5000-6000.

Koska tieto lääkkeiden raskauden aikaisen käytön turvallisuudesta on usein ristiriitaista ja tutkimusasetelmat ovat haasteellisia, Teratologinen tietopalvelu liittyi jo perustamisen yhteydessä Euroopan teratologisten tietopalveluiden kansainväliseen asiantuntijaverkostoon. Tätä kautta käytettävissä on aina kaikkein tuorein tieto mahdollisista lääkkeiden aiheuttamista sikiöhaitoista.

Palvelun tavoitteena on lääkkeiden ja muiden ulkoisten tekijöiden aiheuttamien sikiövaurioiden ennaltaehkäisy. Asianmukaisella neuvonnalla pystytään vähentämään äidin usein turhaakin huolta silloin, kun altistuminen ei vaikuta merkittävästi sikiön vaaraan. Palvelun toiminta vähentää myös terveydenhuollon kuormitusta.

Palvelun henkilökuntana ovat täyspäiväinen erikoislääkäri sekä erikoiskoulutetut kätilö ja farmaseutti. Neuvonta perustuu aina tapauskohtaiseen riskinarvioon, jossa huomioidaan raskauden kesto sekä muut mahdollisesti haitalliset tekijät. Yhteydenotoissa, jotka tapahtuvat raskauden suunnitteluvaiheessa tai alkuraskaudessa ennen ensimmäistä neuvolakäyntiä, kartoitetaan taustalla mahdollisesti olevia muita riskejä, neuvotaan tupakointiin ja päihteiden käyttöön liittyvistä riskeistä ja muistutetaan foolihappolisän tärkeydestä.

Foolihappo on B-ryhmän vitamiini, jonka riittävä saanti on tärkeää sikiön normaalille kehitykselle. Foolihappolisän käyttö pitäisi aloittaa jo raskauden suunnitteluvaiheessa kaksi kuukautta ennen ehkäisyn poisjättämistä.

Palvelu kerää seurantalomakkeen avulla tietoa siitä, miten raskaus päättyy. Seurantaan vastaaminen on vapaaehtoista ja lupa seurantalomakkeen lähettämiseen kysytään kaikilta, jotka tiedustelevat alkuraskauden aikaisesta altistuksesta tai uudesta lääkkeestä, josta on vielä vähän kokemusta.

Seurannan avulla kerätään arvokasta tietoa lääkkeiden raskauden aikaisen käytön turvallisuudesta. Teratologinen tietopalvelu on yhdessä muiden Euroopan ja Pohjois-Amerikan teratologisten tietopalveluiden kanssa kerännyt tutkimustietoa useiden uusien lääkkeiden käytön turvallisuudesta.

Palveluun voi soittaa oli äiti, isä tai terveydenhuollon ammattilainen. Soittamalla saa ajan tasalla olevaa, luotettavaa tietoa lääkkeiden ja muiden ulkoisten tekijöiden mahdollisista vaikutuksista raskauteen, sikiöön ja imeväiseen. Jos on käytössä esimerkiksi pitkäaikainen lääkitys, jonka turvallisuuden haluaa varmistaa, on toivottavaa ottaa yhteyttä palveluun jo raskauden suunnitteluvaiheessa. Kyselyihin pyritään vastaamaan saman päivän aikana.