Siirry sivun sisältöön

Mistä apua synnytyspelkoon?

Synnytyspelko kannattaa ottaa rohkeasti puheeksi neuvolassa.

Neuvolan terveydenhoitaja on tottunut puhumaan synnytyspelosta. Hän käy kanssasi läpi synnytykseen liittyviä ajatuksia ja antaa tietoa, jota tarvitset pohtiessasi tulevaa synnytystä ja itseäsi synnyttäjänä. Tarvittaessa terveydehoitaja tekee lähetteen synnytyssairaalaan.

Synnytyspelkoon on jo pitkään annettu hoitoa neuvoloissa ja synnytyssairaaloissa joka puolella Suomea. Synnytyspelkoa hoidetaan rentoutumisharjoituksilla, ryhmämuotoisella hoidolla sekä terveydenhoitajan, kätilön ja lääkärin kanssa käytävillä keskusteluilla.

Synnytyspelkoa hoitaessaan terveydenhoitajat, kätilöt, lääkärit ja psykologit auttavat sinua miettimään synnytykseen liittyviä asioita. Ketään ei pakoteta tai painosteta mihinkään. Hoidon tavoitteena on auttaa sinua valmistautumaan synnytykseen, vähentää pelkoa ja lisätä luottamustasi itseesi synnyttäjänä. Näin halutaan auttaa sinua saamaan hyvä synnytyskokemus synnytystavasta riippumatta. Lisäksi synnytyspelon hoidolla halutaan varmistaa hyvä hoito ja oikeanlainen tuki synnytyksen aikana. Synnytyspelon hoito kannattaa aina.

Synnytyspelkoa voidaan hoitaa erilaisissa ryhmissä. Jotkut ryhmät kokoontuvat kerran, toiset useita kertoja. Usein ryhmissä käydään ohjattua keskustelua tietyn aihealueen ympärillä, harjoitellaan rentoutumista ja vieraillaan synnytyssairaalassa. Ryhmissä ei tarvitse puhua henkilökohtaisista taustoista tai asioista. Ryhmien toiminta vaihtelee eri puolilla maata. Ryhmistä saat parhaiten tietoa omasta neuvolastasi.

Polikliinisella pelkovastaanotolla voi tavata kätilön tai lääkärin. Käynnit suunnitellaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Synnytyspelkopoliklinikalla pelon aiheet käsitellään ja niistä keskustellaan. Keskustelussa mietitään yhdessä toiveita tulevaan synnytykseen. Asiat kirjataan potilasasiakirjoihin, jotta jokainen synnytystäsi hoitava tietää, miten juuri sinua voidaan parhaiten auttaa synnytyksen aikana. Poliklinikalta saamasi tiedon perusteella sinun on helpompi valmistautua synnytykseen.

Päivitetty 29.10.2020