Siirry sivun sisältöön

Sikiöseulonnat Suomessa

Seulontatutkimusten tarkoitus on löytää mahdollisimman varhain oireettomista raskauksista kehityshäiriöitä tai rakennepoikkeavuuksia.

Suomen laissa on säädetty vuonna 2007 seulonta-asetuslaki (määritetty 1339/2006, päivitys 1339/2011), joka velvoittaa jokaisen kunnan järjestämään sikiöseulonnan. Kaikilla raskaana olevilla on oikeus kahteen maksuttomaan ultraäänitutkimukseen. Tavoitteena on parantaa sikiön ja lapsen hoitomahdollisuuksia ja vähentää sairastavuutta ja imeväiskuolleisuutta.

Kunnat ovat velvollisia tarjoamaan raskaana oleville seuraavat seulonnat:

  • Varhaisraskauden yleinen ultraäänitutkimus. Tehdään raskausviikoilla 10+0−13+6.

  • Kromosomipoikkeavuuksien seulonta. Kromosomipoikkeavuuksien seulonta toteutetaan ensisijaisesti varhaisraskauden yhdistelmäseulonnalla, joka sisältää verinäytteen raskausviikoilla 9+0−11+6 ja niskaturvotuksen mittauksen yleisen ultraäänitutkimuksen yhteydessä raskausviikoilla 11+0–13+6. Seulonta voidaan toteuttaa vaihtoehtoisesti myös toisen raskauskolmanneksen eli keskiraskauden seerumiseulonnalla (verinäyte) raskausviikoilla 15+0−16+6.

  • Ultraäänitutkimus vaikeiden rakennepoikkeavuuksien selvittämiseksi. Tehdään raskausviikoilla 18+0-21+6 tai raskausviikon 24+0 jälkeen.

Sikiöseulontoihin osallistuminen on vapaaehtoista. Seulonnasta kieltäytyminen ei vaikuta millään tavalla raskauden seurantaan, hoitoon, synnytykseen tai syntyneen lapsen hoitoon. Ennen seulontatutkimuksiin osallistumista perheen on hyvä pohtia seulontatuloksen mahdollisia seurauksia.

Suurin osa raskaana olevista haluaa saada tiedon sikiön mahdollisesta vammasta tai rakennepoikkeavuudesta. Seulontatutkimusten tulokset ovat useimmiten normaalit, mutta ne voivat osoittaa myös suurentuneen riskin sikiön kromosomipoikkeavuuteen tai johonkin tiettyyn sairauteen. Jos tulokset ovat poikkeavat, raskaana olevalle tarjotaan mahdollisuus jatkotutkimuksiin. Sikiöseulonnat löytävät 80-85 prosenttia kromosomipoikkeavuuksista. On myös sellaisia poikkeavuuksia ja sairauksia, joita ei voida raskauden aikana löytää.

Jos epäilty poikkeavuus osoittautuu todelliseksi, perhe saattaa joskus joutua pohtimaan raskauden keskeyttämistä. Mikäli raskautta jatketaan, tieto poikkeavuudesta auttaa suunnittelemaan raskauden seurantaa ja synnytyksen sekä vastasyntyneen hoitoa.

Suomen lain mukaan raskauden keskeytys on mahdollinen raskausviikkoon 24 asti, mikäli sikiöllä todetaan vaikea sairaus, vamma tai rakennepoikkeavuus. Raskauden keskeytykseen raskausviikkojen 12+0 ja 24+0 välillä tarvitaan sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston eli Valviran lupa.