Raskauden suunnittelu ja verenpainetauti

Pienen riskin verenpainetautia sairastavien potilaiden raskauden suunnittelu voi tapahtua avoterveydenhuollossa.

Suunnittelukäynnillä on hyvä kerrata verenpainepotilaan elämäntapaohjeet. Ylipainoa tulee pyrkiä pudottamaan ennen raskautta, tarvittaessa painonhallintaryhmissä. Hoitavan lääkärin kanssa valitaan valmiiksi turvallinen verenpainelääke, joka sopii käytettäväksi myös raskausaikana. Joskus riittää, että verenpainelääke vaihdetaan vasta kun raskaus on alkanut. Verenpainelääkkeistä niin sanottujen ACE:n estäjien ja angiotensiinireseptorin salpaajien käyttö raskauden aikana on kielletty. Nesteenpoistolääkkeiden käyttöä raskausaikana tulee välttää. Jos verenpainetauti on jatkunut pitkään, tulee ennen raskautta sulkea pois kohde-elinvauriot, kuten sydämen vasemman kammion kuormittuminen, verkkokalvovauriot ja munuaistauti.

Naisille, joilla verenpainetauti on vaikea, tai verenpainetaudin lisäksi on jokin vakava perussairaus (esimerkiksi tyypin 1 diabetes, sydänlihassairaus eli kardiomyopatia tai merkittävä munuaistauti), raskauden suunnittelukäynti tehdään erikoissairaanhoidossa. Tietyissä vaikeissa perussairauksissa, kuten sepelvaltimotaudissa, vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa tai kun taustalla on merkittävä valkuaiseritys virtsaan (useita grammoja vuorokaudessa) sekä aktiivisessa SLE-taudissa, voi raskaus pahentaa perussairautta merkittävästi eikä raskaaksi tuleminen ole suotavaa. Näiden sairauksien kohdalla raskaussuunnitelmista keskusteleminen hoitavan lääkärin kanssa tulee aloittaa hyvissä ajoin.

 

Kyllä

Päivitetty  9.12.2020