Gå till sidans innehåll

Förlossningssätt vid tvillinggraviditet

Vid flerbördsgraviditeter görs en bedömning av förlossningssättet i graviditetsvecka 35–36 om graviditeten har gått normalt.

Om något tillstånd eller en förändring kräver bedömning innan de veckorna 35–36, bedöms förlossningssättet enligt det aktuella läget. Ungefär hälften av tvillingarna föds normalt med vaginal förlossning. Av alla tvillingförlossningar som ursprungligen planerats som vaginal förlossning görs var tredje slutligen som kejsarsnitt på grund mammans eller fostrets tillstånd under förlossningen. En femtedel av alla tvillingar föds med i förväg planerat kejsarsnitt. Ibland i ovanliga fall (0,7 procent) föds den första babyn, det vill säga A-babyn, vaginalt, men B-babyn måste hjälpas ut med kejsarsnitt. Orsaken är ett stressläge som hotar B-babyn och som uppstått efter att A-babyn fötts och som inte har gått att förutse tidigare.

Planerat kejsarsnitt är motiverat om mammans bäcken inte är tillräckligt rymligt för vaginal förlossning av baby i sätesläge eller om mamman tidigare har genomgått fler än ett kejsarsnitt. Kejsarsnitt görs också om det under graviditeten har konstaterats att ett eller båda fostren har ett problem som kan försvaga tillståndet under värkarna, eller om mammans förlossningsrädsla gör en vaginal förlossning omöjlig.

Hur påverkar fosterbjudningen valet av förlossningssätt?

Om A-fostret ligger med huvudet neråt i så kallad hjässbjudning väljs i första hand vaginal förlossning. B-fostrets läge spelar ingen roll.

Om A-fostret är i sätesläge, kan man i vissa fall överväga vaginal förlossning, i synnerhet om mamman är omföderska och själv föredrar vaginal förlossning. A-fostret är i sätesläge i slutet av graviditeten hos cirka 20 procent av tvillinggraviditeterna. Enligt internationella studier är vaginal förlossning att föredra om förutsättningarna för en vaginal förlossning annars är goda.

Om båda fostren är i sätesläge, är förlossningssättet oftast planerat kejsarsnitt. Om alla övriga förutsättningar för vaginal förlossning är goda och förlossningen startar spontant, kan man i vissa fall gå in för vaginal förlossning.

Om A-fostret är i ett annat läge än hjäss- eller sätesbjudning när förlossningen startar väljer man alltid kejsarsnitt som förlossningssätt.

Videon ger mer information om tvillingförlossning. Obs! Videon visar inte en riktig förlossning.