Laskeuman tyypit

Laskeumat jaotellaan sen mukaan, mikä osa on laskeutunut emättimeen tai emättimen ulkopuolelle. Lääkäri arvioi, minkä asteisesta laskeumasta on kyse riippuen, kuinka paljon se laskeutuu.

Joskus laskeuma johtuu yhdestä pullistumasta, joskus useampi osa pullistuu samaan aikaan. Laskeumia onkin useaa eri tyyppiä: kohdunlaskeuma, virtsarakon laskeuma (cystocele) ja peräsuolen laskeuma (rectocele).

Emättimen etuseinämän laskeuma

Emättimen etuseinämän laskeumaa kutsutaan virtsarakon laskeumaksi tai cystoceleksi. Laskeuma syntyy, kun virtsarakko laskeutuu ja työntyy emättimeen.

Tyypillinen oire: tihentynyt virtsaamisen tarve, joskus virtsarakon hallitsematon tyhjentyminen eli ns. pakko-oireinen virtsan karkaaminen, lisääntynyt yöllinen virtsaamisen tarve, virtsasuihkun heikentyminen, rakontyhjentämisen vaikeus, toisinaan myös toistuvat virtsatieinfektio.

Emättimen takaseinämän laskeuma 

Emättimen takaseinämän laskeuma kutsutaan peräaukon laskeumaksi tai rectoceleksi. Laskeuma syntyy kun peräsuoli laskeutuu ja työntyy emättimeen.

Tyypillinen oire: ulostamisen hankaluus, mahdollinen kädellä / suihkulla auttaminen ulostamisen onnistumiseksi. 

Kohdunlaskeuma

Kohdunlaskeumaa kutsutaan descensus tai prolapsus uteriksi. Kohdunlaskeuma syntyy, kun kohdun kannatinsiteet löystyvät ja kohtu pääsee laskeutumaa alaspäin emättimeen.

Kohdunlaskeumia on eriasteisia. Pahimmillaan koko kohtu pullistuu ulos emättimestä, tällöin kyseessä on täydellinen kohdunlaskeuma (prolapsus uteri totalis).

 

Kyllä

Päivitetty  29.5.2019