Tietoa laskeuman hoidosta

​​Laskeumat ovat hyvänlaatuisia, eivätkä siis ole vaarallisia. Laskeuma voi kuitenkin olla kiusallinen vaiva ja heikentää elämänlaatua.

Hyvänlaatuisuuden vuoksi laskeumia hoidetaan vain, mikäli niistä aiheutuu oireita. Oireet ja niiden sieto vaihtelevat henki​löstä toiseen. Poikkeuksen muodostavat laskeumat, jotka aiheuttavat virtsaamisvaikeuksia siinä määrin, että siitä on terveydellistä haittaa. Nämä pyritään aina hoitamaan. Lääkäri suunnittelee yhdessä potilaan kanssa vastaanotolla hoitosuunnitelman.

laskeuma; hoito; konservatiivinen hoito; leikkaushoito

Kyllä

Päivitetty  7.2.2022