Siirry sivun sisältöön

Munasarjasyövän solunsalpaajahoito

Munasarjasyövän solunsalpaajahoito toteutetaan yleensä kahden lääkkeen yhdistelmällä.

Munasarjasyöpää hoidetaan pääsääntöisesti kahden syöpälääkkeen, taksaanijohdannaisen ja platinajohdannaisen yhdistelmähoidolla. Käytetyimmät taksaanijohdannaiset ovat paklitakseli ja doketakseli, käytetyin platinajohdannainen on karboplatiini. Mikäli tautia todetaan vatsaontelon ulkopuolella tai leikkauksessa vatsaonteloon jää paljon jäännöstautia, liitetään hoitoon verisuonten uudismuodostusta estävä bevasitsumabilääke. Bevasitsumabihoitoa jatketaan niin sanottuna ylläpitohoitona senkin jälkeen, kun solunsalpaajahoidot päättyvät. Ylläpitohoitoa annetaan kolmen viikon välein 15 kuukauden ajan, ja hoidolla pyritään ehkäisemään taudin uusiutumista.

Mikäli levinnyttä munasarjasyöpää sairastavalla potilaalla todetaan BRCA-geenien mutaatio kasvaimessa tai veressä, hoidetaan munasarjasyöpää solusalpaajahoidon jälkeen ylläpitohoitona PARP-inhibiittorilääkkeillä edellyttäen hoitovasteen säilymistä solunsalpaajahoidon aikana. Ensilinjassa PARP-estäjien yleisin käyttöaika on kaksi vuotta. Tarkoin määritellyissä tapauksissa PARP-estäjähoito voidaan liittää bevasitsumabihoitoon.

Päivitetty 22.3.2022