Siirry sivun sisältöön

Munasarjasyövän hoidon suunnittelukäynti

Munasarjasyövän hoitovalinta perustuu potilaan yleisvointiin ja kuvantamistutkimusten mukaiseen levinneisyysarvioon.

Kun epäillään munasarjasyöpää, potilaalle tehdään lähete naistentautien poliklinikalle. Hoidon suunnittelukäynnillä lääkärillä tulee olla käytettävissään tarvittavat täydentävät tutkimukset, jotta saadaan käsitys taudin mahdollisesta luonteesta ja levinneisyydestä. Lääkäri tutkii ja haastattelee potilaan sekä arvioi potilaan yleiskunnon ajatellen mahdollisia tulevia hoitoja. Munasarjasyöpää epäiltäessä ensimmäinen hoito on yleensä leikkaus, joko suoraan hoidolliseksi suunniteltu leikkaus tai sitten vatsanontelon tähystys taudin levinneisyyden arvioimiseksi ja mahdollisten kudosnäytteiden ottoa varten.

Suunnittelukäynnillä arvioidaan potilaan yleistila, pyritään tunnistamaan leikkauksesta toipumista vaikeuttavia tekijöitä ja huomioidaan potilaan toiveet hoidosta. Huolellisella esivalmistelulla ja potilaan informoimisella pyritään helpottamaan toipumista leikkauksesta sekä äkilliseen sairastumiseen liittyvää huolta.

Joskus taudin levinneisyyden, potilaan yleistilan tai muun syyn takia on perusteltua aloittaa hoito solunsalpaajahoidolla. Tällöin leikkaus tehdään tavallisimmin kolmen hoidon jälkeen edellyttäen, että vaste solunsalpaajahoidolle on ollut myönteinen eli kasvainmuutokset ovat pienentyneet tietokonekerroskuvauksessa.

Päivitetty 22.3.2022