Gå till sidans innehåll

Besök där en plan för behandling av äggstockscancer görs upp

Valet av behandling av äggstockscancer baseras på patientens allmäntillstånd och en bedömning av sjukdomens spridning med hjälp av bilddiagnostiska undersökningar.

Vid misstanke om äggstockscancer får patienten en remiss till polikliniken för kvinnosjukdomar. På planeringsbesöket för behandlingen bör läkaren ha tillgång till erforderliga kompletterande undersökningar för att kunna bilda sig en uppfattning om sjukdomens karaktär och spridning. Läkaren undersöker och intervjuar patienten och bedömer patientens allmäntillstånd med tanke på eventuella kommande behandlingar. Vid misstanke om äggstockscancer är den första behandlingen vanligtvis operation, antingen för att direkt behandla sjukdomen eller för att utföra en endoskopi av bukhålan för att bedöma sjukdomens spridning och tagning av eventuella vävnadsprov.

På planeringsbesöket bedöms patientens allmäntillstånd, identifieras faktorer som försvårar återhämtningen från operationen och beaktas patientens individuella önskemål om behandlingen. Man försöker underlätta återhämtningen och lindra oron som det plötsliga insjuknandet medför genom att noggrant förbereda och informera patienten.

Ibland kan sjukdomens spridning, patientens allmäntillstånd eller andra skäl leda till att behandlingen inleds med cytostatikabehandling. I detta fall utförs operationen vanligtvis efter tre behandlingsomgångar, under förutsättning att cytostatikabehandlingen har gett en positiv respons, dvs. att förändringarna i tumören har minskat i den datortomografiska avbildningen.

Uppdaterad 22.3.2022