Siirry sivun sisältöön

Munasarjasyövän riskitekijät ja ennaltaehkäisy

Naisen yleinen riski sairastua munasarjasyöpään on 2-3 prosenttia.

Epiteliaalinen, huonosti erilaistunut syöpätyyppi on nopeasti etenevä, ja sen alkuvaiheen muutoksia on lähes mahdoton havaita ajoissa kuvantamistutkimuksilla, kuten ultraäänitutkimuksella. Munasarjasyövän alkuvaiheen oireet ovat myös vaikeasti tunnistettavia. Tämän vuoksi epiteliaalista, huonosti erilaistunutta munasarjasyöpää on vaikea havaita ajoissa. Seulonta ultraäänitutkimuksella tai verestä mitattavilla merkkiaineilla ei ole myöskään osoittautunut toimivaksi.

Munasarjasyövän riskiä lisäävät tekijät

Epiteliaaliselle munasarjasyövälle riskiä lisääviä tekijöitä tunnetaan useita. Kasvainten tunnettuja riskitekijöitä ovat korkea ikä, tupakointi, lihavuus, synnyttämättömyys tai lapsettomuus, varhainen kuukautisten alkamisikä yhdessä myöhäisen vaihdevuosi-iän kanssa ja yli 5 vuotta jatkunut vaihdevuosien hormonaalinen korvaushoito.

Perintötekijöiden vaikutus munasarjasyöpäriskiin

Geneettiset eli perintötekijät vaikuttavat merkittävästi munasarjasyöpäriskiin. Noin 10 - 15 prosentilla potilaista on todettavissa perinnöllinen alttius, joka liittyy tavallisimmin BRCA1 tai -2 geenivirheisiin tai HNPCC-suolistosyöpiin liittyviin geenivirheisiin (Lynchin syndrooma).

Perittyyn BRCA1-geenivirheeseen liittyy noin 40 prosentin ja BRCA2-geenivirheeseen liittyy noin 20 prosentin munasarjasyöpään sairastumisriski 80 ikävuoteen mennessä. Perittyihin BRCA1/2-geenivirheisiin liittyy myös merkittävästi lisääntynyt riski rintasyöpään sairastumiseen.

Perinnölliseen suolistosyöpään liittyvässä geenivirheessä on keskimäärin noin 10 prosentin munasarjasyöpäriski riippuen geenivirhetyypistä. Myös yksistään ensimmäisen asteen sukulaisella eli äidillä tai sisarella todettu munasarjasyöpä kaksinkertaistaa sairastumisriskin.

Koska munasarjasyöpää on erittäin vaikeaa havaita alkuvaiheessa, korkean sairastumisriskin naisilla (eli naisilla, joilla on periytyvä alttius) ainoa tehokas keino estää munasarjasyöpä on riskiä alentava kirurgia eli munajohtimien ja munasarjojen poisto. Tätä toimenpidettä tarjotaan 35–40 ikävuoden jälkeen, tai kun naisen suunniteltu lapsimäärä on hankittu. Munasarjasyöpäriski alenee toimenpiteellä muuta väestöä vastaavaksi, ja myös riski sairastua rintasyöpään pienenee puoleen, kun toimenpide tehdään naiselle tämän ollessa hedelmällisessä iässä eli fertiili-iässä.

Munasarjasyövän riskiä alentavat tekijät

Yleisiä munasarjasyöpäriskiä alentavia tekijöitä tunnetaan myös useita. Ehkäisypillereiden on todettu alentavan riskiä sairastua munasarjasyöpään, ja riskin aleneman on todettu olevan yhteydessä käyttöajan pituuteen. Myös sterilisaatio, kohdunpoisto, raskaudet ja imetys vähentävät naisen munasarjasyöpäriskiä.

Päivitetty 22.3.2022