Laskeuman leikkaushoito

Mikäli konservatiivisilla hoitomuodoilla ei saada riittävää vastetta, harkitaan leikkaushoitoa.

​​​Leikkaushoitoon lähdetään yleensä vasta sen jälkeen, kun lapsiluvun koetaan olevan täynnä. Lääkäri arvioi vastaanotolla, tehdäänkö leikkaushoito polikliinisessä ympäristössä vai tarvitaanko leikkaussaliolosuhteet. Leikkaushoidon avulla pyritään palauttamaan normaali emättimen anatomia ja helpottamaan potilaan oireita.

Leikkaushoidossa limakalvon alla olevat laskeuman aiheuttaneet, periksi antaneet tukikudokset, pyritään kiinnittämään uudelleen. Joskus leikkaukseen on aiheellista liittää myös kohdunpoisto.

Ilman kohdunpoistoa tehtävät laskeumien korjaukset voidaan tehdä joko leikkaussalissa tai polikliinisesti. Leikkaussalissa anestesiamuotona on useimmiten spinaalipuudutus, harvemmin käytetään yleisanestesiaa eli nukutusta. Kohdunpoiston sisältävät leikkaukset tehdään aina leikkaussalissa.

Enenevässä määrin etu- ja takaseinämän korjauksia on alettu tehdä myös paikallispuudutuksessa. Polikliiniset toimenpiteet tehdään paikallispuudutuksessa ja lisänä käytetään tavallisia kipulääkkeitä. Polikliinisten toimenpiteiden etu on nopea kotiutuminen ja toipuminen.

Leikkauksen jälkeen vältetään noin kuukauden ajan voimakasta ponnistelua uusiutumisen välttämiseksi. Tupakointi heikentää leikkauksesta toipumista ja lisää leikkauskomplikaatioiden määrää, jo leikkausta edeltävä ja leikkauksen jälkeinen tupakointitauko edesauttaa parantumista.

Laskeumat voivat leikkauksesta huolimatta uusiutua, syynä on yleensä kudosten heikentynyt kunto. Tällöin voidaan joutua harkitsemaan uusintaleikkausta. Uusintaleikkauksissa käytetään joskus apuna verkkomateriaaleja.

Leikkausmuodot

Haitarin otsikkotaso3
Virtsarakon kohotus

Virtsarakon kohotus tehdään niin sanotulla colporraphia anterior eli KA-toimenpiteellä. Siinä emättimen etuseinämän limakalvo avataan ja tukikudos irrotetaan ja kiinnitetään uudelleen ompelemalla, jolloin pullistuma saadaan upotetuksi. Lopuksi suljetaan limakalvo.

Peräsuolen kohotus

Peräsuolen kohotus tehdään niin sanotulla colporraphia posterior eli KP-toimenpiteellä. Siinä emättimen takaseinämän limakalvo avataan ja tukikudos irrotetaan ja kiinnitetään uudelleen ompelemalla, jolloin pullistuma saadaan upotetuksi. Lopuksi suljetan limakalvo.

Kohdunpoisto

Laskeutunut kohtu poistetaan pääsääntöisesti emättimen kautta (vaginaalinen hysterektomia eli VH) ja samalla periksi antaneet kannatinsiteet kiinnitetään emättimen pohjaan tarkoituksena kohottaa emätin entiseen asentoon. Kohdunpoistoon voidaan liittää joko emättimen etu- tai takaseinämän kiristys.

laskeuma; leikkaushoito

Kyllä

Päivitetty  22.10.2020