Epilepsiaa sairastavan synnytys ja imetys

Epilepsia ei vaikuta yleensä synnytystapaan. Epilepsialääkkeitä voi muutamaa poikkeusta lukuunottomatta käyttää imetyksen aikana.

Synnytys

Epilepsiakohtaus synnytyksen aikana on hyvin harvinainen. Tilastollinen kohtausriski on kymmenkertainen, GM kohtaus 1-2 prosentilla epilepsiaa sairastavista. Keisarileikkauksia ei tehdä epilepsiaa sairastaville äideille sen useammin kuin muille, eikä synnytykseen liity suurempaa komplikaatioriskiä. Synnytyksen jälkeen kohtausriski on suurentunut 1-2 päivän ajan.

Jos lääkeannosta on nostettu raskauden aikana, tilanne pitää arvioida noin kahden viikon kuluttua synnytyksestä, ja annostus palautetaan tarvittaessa raskautta edeltäneelle tasolle. Synnytyksen jälkitarkastus tehdään normaalisti neuvolassa.

Imetys

Yleensä epilepsialääkkeitä voi käyttää imetyksen aikana, eikä epilepsia estä imettämistä. Kaikki epilepsialääkkeet erittyvät äidinmaitoon. Äidinmaidossa niiden pitoisuudet ovat kuitenkin pienemmät kuin äidin veressä. Ainoastaan fenobarbitaali ja bentsodiatsepiinit voivat aiheuttaa lapselle väsymystä ja imemisvaikeuksia. Näitä lääkkeitä käytetään harvoin raskaana olevan epilepsiaa sairastavan naisen hoidossa.

 

Kyllä

Päivitetty  9.12.2020