Siirry sivun sisältöön

Raskaudenaikainen seuranta kaksosraskauksissa

Monisikiöraskaus on aina riskiraskaus. Neuvola ja äitiyspoliklinikka seuraavat näitä raskauksia yhdessä.

Kaksosten osuus on 1,4 prosenttia kaikista syntyneistä lapsista. Monisikiöraskaus on aina riskiraskaus, jossa äitiyspoliklinikkaseuranta on tiheämpi. Noin puolet kaksosista syntyy täysiaikaisina (≥ 37 raskausviikkoa) ja puolet ennenaikaisina ennen 37. raskausviikon alkua. 40 prosenttia lapsista syntyy lievästi ennenaikaisina raskausviikoilla 32–36.

Kaksosraskauksiin liittyy moninkertainen ennenaikaisuuden ja pienipainoisuuden riski. Myös sikiökuoleman vaara on lisääntynyt. Yksimunaisissa eli monokoriaalisisissa kaksosraskauksissa riskit ovat suuremmat, ja äitiyspoliklinikkaseuranta onkin näissä raskauksissa tiheämpää. Ennenaikaisuuden ehkäisyssä ei ole apua rutiiniluonteisesta sairaalahoidosta tai lääkehoidosta.

Monokoriaalinen kaksosraskaus (MO-DI ja MO-MO)

Ensimmäisen ultraääniseulontakäynnin jälkeen äitiyspoliklinikkaseuranta tehdään kahden viikon välein erikoislääkärin vastaanotolla. Sikiöiden voinnista seurataan kasvua, liikehdintää ja lapsiveden määrää. Näiden avulla pyritään tunnistamaan viitteitä niin sanotusta fetofetaalitransfuusiosta. Varsinainen rakennetutkimus tehdään raskausviikoilla 20-21, mutta rakenteita tarkastellaan pääpiirteittäin jokaisella seurantakäynnillä. Lääkärikäyntejä tulee kahden-kolmen viikon välein läpi raskauden. Jokaisen lääkärikäynnin yhteydessä arvioidaan kohdunkaulan tilanne ja sikiöiden kasvu. Seuraavan käynnin ajankohta päätetään näiden tutkimusten perusteella. Rutiinikäyntejä neuvolalääkärillä ei tarvita, koska äitiyspoliklinikan lääkäri seuraa raskautta. Käynnit neuvolan terveydenhoitajalla ovat sen sijaan tärkeitä.

Dikoriaalinen kaksosraskaus (DI)

Ensimmäisen ja toisen rakenneultraääniseulontatutkimuksen tekee kätilö. Lääkärin vastaanotolle äitiyspoliklinikalle varataan ensimmäinen aika raskausviikoille 23–24, mikäli aiemmin ei ole todettu poikkeavaa. Lääkärikäyntejä on alkuun neljän viikon välein ja loppuraskaudessa kahden viikon välein. Jokaisen lääkärikäynnin yhteydessä arvioidaan kohdunkaulan tilanne ja sikiöiden kasvu. Seuraavan käynnin ajankohta päätetään näiden tutkimusten perusteella. Rutiinikäyntejä neuvolalääkärillä ei tarvita, koska äitiyspoliklinikan lääkäri seuraa raskautta. Käynnit neuvolan terveydenhoitajalla ovat sen sijaan tärkeitä.

Liikkuminen ja ulkoilu raskauden aikana on mahdollista ja toivottavaa, kuten yksisikiöraskauksissakin, mutta raskauden loppupuolta kohden on syytä vähentää muuta raskasta fyysistä aktiivisuutta.

Päivitetty 29.10.2020