Gå till sidans innehåll

Om partnerns roll under graviditeten

Att få veta att man ska bli förälder är en stor händelse i en partners liv. Partnern upplever att graviditeten, förlossningen och barnet innebär en början på en ny fas i familjens liv.

Under graviditeten lever de blivande föräldrarna med sitt barn i sin fantasi och livet med barnet planeras redan innan barnet föds. För vissa föräldrar innebär familjebildningen att man skapar och bygger upp ett hem. Ett nytt hus byggs eller ett gammalt renoveras med de nya barnet i åtanke. I det här skedet kan det också vara dags att köpa eller byta bil.

Att få veta om graviditeten är vanligtvis en källa till glädje, men samtidigt kan det kännas overkligt och förvirrande. Humöret kan variera, särskilt i början av graviditeten. Oron för förändringar i helhetssituationen kan vara verklig. Man kan till exempel vara orolig över sin egen förmåga att vara förälder och för ekonomiska frågor. Det lönar sig att tala om motstridiga känslor och känslor av otillräcklighet. Svåra frågor och situationer blir ofta lättare när man delar dem med andra.

Partnerns närvaro och medkänsla är viktig i graviditetens olika skeden.

Man börjar växa till förälder redan innan barnet föds. Det konkreta föräldraskapet börjar när barnet föds. Hur man är som förälder, barnets uppfostran och ens nära relationer påverkas av ens egna erfarenheter av barndom och familj.

Föräldraskapet bygger på modellen man fått av sina egna föräldrar. Under graviditeten blir förhållandet till de egna föräldrarna ofta mer aktivt. Vissa känner att de blir föräldrar så snart graviditeten är ett faktum, medan andra upplever att föräldraskapet börjar först efter att barnet fötts. Föräldraskap är en livslång uppgift och uppgifterna i det förändras i takt med att barnet växer och livssituationen förändras. Föräldrarna bygger upp sitt eget sätt att utgöra en familj.