Gå till sidans innehåll

Fosterscreening i Finland

Syftet med screeningundersökningarna är att så tidigt som möjligt upptäcka utvecklingsstörningar eller strukturavvikelser under symtomfria graviditeter.

Från och med 2007 gäller i Finland en förordning om screening (1339/2006, uppdaterad 1339/2011) som ålägger alla kommuner att arrangera fosterscreening. Alla gravida har rätt till två avgiftsfria ultraljudsundersökningar. Målet är att förbättra fostrets och barnets vårdmöjligheter och minska sjukfrekvens och spädbarnsdödlighet.

Kommunerna är skyldiga att erbjuda gravida följande screeningar:

  • Allmän ultraljudsundersökning under tidig graviditet Görs vid graviditetsveckorna 10+0–13+6.

  • Utredning av kromosomavvikelser. Utredning av kromosomavvikelser utförs under tidig graviditet i första hand genom kombinerad screening, som omfattar blodprov i graviditetsveckorna 9+0–11+6 och mätning av nackspalten i samband med den allmänna ultraljudsundersökningen i graviditetsveckorna 11+0–13+6. Alternativt kan utredningen genomföras med serumscreening (blodprov) under den andra graviditetstrimestern, det vill säga mitt i graviditeten, i graviditetsveckorna 15+0–16+6.

  • Ultraljudsundersökning för att upptäcka allvarliga strukturella avvikelser. Utförs i graviditetsveckorna 18+0–21+6 eller efter graviditetsvecka 24+0.

Det är frivilligt att delta i fosterscreeningarna. Vägran att genomgå screening påverkar inte på något sätt uppföljningen av graviditeten, behandlingen, förlossningen eller vården av det födda barnet. Före deltagande i screeningundersökningar är det bra om familjen diskuterar eventuella konsekvenser av screeningresultatet.

De flesta gravida vill veta om fostret eventuellt har en skada eller anatomisk avvikelse. Resultaten från screeningundersökningarna är oftast normala, men de kan också visa på en förhöjd risk för kromosomavvikelse eller en viss sjukdom hos fostret. Om resultaten är avvikande erbjuds den gravida möjlighet till fortsatta undersökningar. 80–85 procent av kromosomavvikelserna upptäcks i fosterscreeningarna. Det finns också sådana avvikelser och sjukdomar som inte går att upptäcka under graviditeten.

Om den misstänka avvikelsen visar sig vara verklig, kan familjen ibland bli tvungen att överväga avbrytande av graviditeten. Om graviditeten fortsätter, gör uppgiften om avvikelsen det möjligt att planera graviditetens uppföljning och förlossningen samt vården av den nyfödda.

Enligt Finlands lag är det möjligt att avbryta en graviditet fram till graviditetsvecka 24, om det hos fostret konstateras en svår sjukdom, skada eller anatomisk avvikelse. För att avbryta graviditeten mellan graviditetsveckorna 12+0 och 24+0 behövs tillstånd från Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, det vill säga Valvira.