Gå till sidans innehåll

Anhålla om abort

En klient som önskar abort kan vara i direkt kontakt med enheten som tar hand om aborter även när graviditetens längd är över 12 veckor.

Den som ansöker om abort ska kontakta själv abortenheten. Tidsbokningen görs tidigast under graviditetsvecka 5+0 så att graviditetens placering i livmodern kan säkerställas. När det finns en risk att graviditetsveckorna 12+0 eller 20+0 är fullgångna görs aborten utan dröjsmål. Vid behov till och med under en akuttid.

Ta med ett bildförsett identitetsbevis och FPA-kort till mottagningen. AB1-formuläret ifylls tillsammans med läkaren. I den införs information om bland annat tidigare graviditeter, använda preventivmedel, senaste menstruation och graviditetens uppskattade längd samt grunden för abort.

Fram till graviditetsvecka 12+0 behövs inga grunder för abort. Blodgruppen och hemoglobinnivån kontrolleras med ett blodprov och i urinprovet eller provet från livmoderhalsen undersöks förekomsten av en eventuell klamydiainfektion.

Graviditetens längd fastställs genom en gynekologisk undersökning och genom eko- eller ultraljudsundersökning via slidan. Sätten att avbryta graviditeten diskuteras och sättet för abort överenskoms med kvinnan. Samtidigt kommer man överens om preventivmedelsanvändningen efter graviditeten.

Minderårigs abort

Om den som ansöker om abort är minderårig kontaktar sjukhuset inte föräldrarna eller andra vårdnadshavare om inte den unga själv ber om det. Om den unga vill kan alla dokument som gäller behandlingen, som läkarjournalen och patientfakturor, ges till henne personligen i stället för att de postas och journalerna kan fördröjas så att inte vårdnadshavaren och inte heller den unga själv kommer åt att läsa dem i Kanta.fi-tjänsten. Om den unga önskar att vårdnadshavaren inte heller ska kunna se utskrivna recept, skrivs de i pappersform och inte elektroniskt.

Om personen som söker abort inte fyllt 18 år när hon blev gravid och det finns oro för hennes välbefinnande när hon kommer för behandling, görs vid behov en barnskyddsanmälan. Om den unga var under 18 år när hon blev gravid och det finns skäl att misstänka att hon blivit offer för ett sexualbrott, är vårdpersonalen skyldig att göra både en barnskyddsanmälan och en brottsanmälan. Barn under 16 år som ansöker om abort träffar alltid en socialarbetare som bedömer flickans helhetsläge.

Uppdaterad 1.9.2023