Gå till sidans innehåll

Spinalbedövning vid förlossning

Spinalbedövning är ännu effektivare än epiduralbedövning.

Spinalbedövning används främst i sena skeden av snabbt framskridande förlossningar, då en enda dos räcker för att behandla smärtan i både öppnings- och krystningsskedet.

Effekten av en spinalbedövning börjar inom några minuter och en enda dos har effekt i 1–2 timmar. En epiduralkateter kan också sättas in i samband med spinalbedövningen för ytterligare smärtlindring.

Hindren eller kontraindikationerna för spinalbedövning är desamma som för epiduralbedövning, det vill säga blodkoagulationsstörningar, lågt antal blodplättar, oavbruten blodförtunnande medicinering, allergi mot anestesimedel, inflammation av huden på ryggen vid platsen för anestesipunkterna eller blodförgiftning.

Vid spinalbedövning är domningarna i benen kraftigare under den första halvtimmen. När domningar i benen avtar kan man stå upp, i början med stöd av andra.

Titta på videon om spinal- och epiduralbedövning:

Uppdaterad 2.11.2020