Gå till sidans innehåll

Förlossningsrädsla

Förlossningen är en spännande upplevelse och ny för alla förstföderskor. Vissa känner rädsla inför den, vilket kan bero på olika orsaker. Det är bäst att modigt tala om sin förlossningsrädsla på rådgivningen.

Rädsla är en känsla som skyddar människan. Rädsla kan vara till hjälp för att agera i en ny eller svår situation. Men rädsla kan också vara lamslående och då försvagas funktionsförmågan. I sådana fall är det bra att få hjälp för att hantera sin rädsla och inte bli ensam med sina svåra känslor.

Orsakerna till att rädsla uppstår är väldigt individuella. Också bakgrunden till förlossningsrädsla kan vara mångskiftande, från tidigare förlossningserfarenheter, erfarenheter kopplade till kroppsbilden och sådant man hört av andra om allt från olika livssituationer till relationsfrågor.

Det som känns skrämmande med förlossningen till exempel kan vara att förlora känslan av kontroll, smärta, ingreppen, att bli lämnad ensam, tidigare förlossning eller andra kroppsliga erfarenheter. Det kan vara svårt att ensam för sig själv få grepp om grunden till rädslan, så det hjälper att diskutera saken på rådgivningen eller en poliklinik för förlossningsrädsla.