Gå till sidans innehåll

Fosterscreeningsenheten

Syftet med screening är att så tidigt som möjligt upptäcka utvecklingsstörningar eller strukturella avvikelser i symtomfria graviditeter.

Ultraljudsbilden.

Målet med screeningundersökningarna är att förbättra fostrets och barnets vårdmöjligheter och därmed minska sjukfrekvensen och spädbarnsdödligheten bland barn som föds. Det är frivilligt att delta i screeningundersökningar.

Syftet med undersökningar av den gravida är att konstatera om graviditeten har framskridit normalt samt att få information om eventuella riskfaktorer.

Gravida erbjuds fosterscreening, men det är frivilligt att delta i den. Screeningundersökningarna är gratis för gravida kvinnor. Efter att ha fått tillräcklig information avgör den gravida själv om hon vill delta i undersökningarna. Det går att ändra sig om beslutet när som helst under screeningen, utan att det påverkar graviditetens uppföljning eller behandling. Fosterscreeningarna utgörs av ultraljudsundersökningar, analys av markörer i mammans blodprov samt en kombination av dessa. Avvikande screeningresultat innebär inte sjukdom hos fostret, utan indikerar en förhöjd risk för fosteravvikelse. Ett normalt screeningresultat garanterar inte att barnet är friskt.

Uppdaterad 2.11.2020