Gå till sidans innehåll

Indelning av tvillinggraviditeter

Tvillingar indelas i identiska, dvs. enäggstvillingar och icke-identiska, dvs. tvåäggstvillingar. Identiskheten beror på genuppsättningen.

I uppföljningen av graviditeten indelas tvillinggraviditeter enligt om fostren har en gemensam moderkaka eller varsin separata moderkaka. Det här kan oftast undersökas vid den första ultraljudsundersökningen.

Fostren har varsin egen moderkaka

Dikoriotisk diamniotisk (DI- DI): båda fostren har en egen yttre- och inre fosterhinna. Det här är den vanligaste formen (70–80 procent) av alla tvillinggraviditeter. Av dessa är 90 procent tvåäggstvillingar, det vill säga att två äggceller har befruktats av två olika spermier. Barnen är alltså inte identiska. Cirka 10 procent av alla DI-tvillingar är identiska, vilket beror på att den befruktade äggcellen har delat sig alldeles i början av graviditeten. När delningen sker inom 1–3 dagar efter befruktningen bildas två separata moderkakor. Det går att fastställa om barnen är identiska efter födseln.

Fostren har en gemensam moderkaka

Om moderkakan är gemensam är barnen som föds identiska tvillingar, det vill säga de kommer från samma befruktade äggcell. En befruktad äggcell delar sig i två embryon under de första dygnen. Vanligen sker delningen innan ägget fäster vid livmoderväggen. I detta fall har barnen samma genuppsättning.

Monokoriotisk diamniotisk (MO-DI): fostren har en gemensam yttre fosterhinna med egna inre hinnor. Det här är den vanligaste formen (20–30 procent) av alla tvillinggraviditeter.

Monokoriotisk monoamniotisk (MO-MO): båda fostren är inom samma yttre och inre fosterhinna.

Uppdaterad 29.10.2020