Gå till sidans innehåll

Behandling av graviditetsdiabetes

Målet med behandlingen av graviditetsdiabetes är att få mammans blodsocker att hållas på normal nivå under hela graviditeten och att hindra uppkomsten av makrosomi och förlossningskomplikationer.

Hörnstenen i behandlingen är att mamman själv följer upp sitt blodsocker. Den primära behandlingen är att äta hälsosamt och motionera tillräckligt. Den lämpliga viktökningen under graviditeten beror på din utgångsvikt (se sidan Viktkontroll och motion för personer med graviditetsdiabetes). Om det inte går att få en tillräckligt bra sockerbalans med bara kostbehandling, det vill säga fastevärdet kontinuerligt 5,5 mmol/l eller mer eller värden en timme efter måltid 7,8 mmol/l eller mer, behövs medicinering. Läkemedlen som används är antingen metformintabletter, insulininjektioner eller både och. Cirka 15 procent av alla väntande mammor med graviditetsdiabetes behöver läkemedelsbehandling. Medicineringen avslutas i samband med förlossningen.

Hos vissa kvinnor är insulinets effekt i vävnaderna ändå så kraftigt nedsatt (insulinresistens) att det inte räcker med att följa en viss diet (fastevärdet eller värdet före huvudmåltiderna kontinuerligt 5,5 mmol/l eller mer eller värdet en timme efter måltid 7,8 mmol/l eller mer), utan det behövs dessutom läkemedelsbehandling.

Läkemedelsbehandlingen kan genomföras med tabletter eller insulin. I många fall måste insulin införas utöver tabletterna. Om läkemedelsbehandling inleds, fortsätter den till graviditetens slut.

Den huvudsakliga orsaken till att läkemedelsbehandling inleds är att trygga barnets välmående. Graviditetsdiabetiker har förhöjd risk för bland annat att fostret växer sig för stort och för komplikationer under förlossningen. Riskerna kan minskas genom att läkemedelsbehandling inleds i tid. Läkemedelsbehandlingen minskar inte vikten av diet och motion för att reglera blodsockernivån.