Gå till sidans innehåll

Screening av livmoderhalscancer

Screening är framför allt en förebyggande åtgärd.

Screeningens syfte är att hitta tecken på eventuella förstadieförändringar som obehandlade kan utvecklas till livmoderhalscancer med åren. Tack vare den effektiva screeningen kan också livmoderhalscancer förebyggas väl. Det har uppskattats statistiskt att med hjälp av screeningen undviks årligen cirka 250 dödsfall på grund av livmoderhalscancer.

Årligen kallas totalt cirka 270 000 kvinnor i Finland till screening, men av dem deltar bara cirka 67 procent. Det är inte obligatoriskt att delta i screeningen, men det rekommenderas starkt. Tidigare HPV-vaccination, graviditet, amning, pågående cancerbehandling, hysterektomi eller klimakteriet är inget hinder för att delta i screeningen. Det är viktigt att vara medveten om att de flesta fall av livmoderhalscancer upptäcks hos kvinnor som inte har deltagit i den regelbundna screeningen. Av alla som screenas hittas förstadieförändringar som kräver fortsatt undersökning hos endast 0,4 procent.

Beroende på kommun kallas kvinnor till cellprov första gången vid 25 eller 30 års ålder. Screeningen fortsätter vart femte år, vanligen tills man fyller 60. Screeningproven är gratis.

Uppdaterad 20.10.2020