Gå till sidans innehåll

Lustgas som smärtlindring vid förlossning

Lustgas är en gas som kan inhaleras under sammandragningar och som kan användas under hela förlossningen.

Lustgas, det vill säga dikväveoxid, är en syreförening av kväve. Vid rumstemperatur är lustgas en färglös, luktfri och icke-brännbar gas. Den används vid kirurgi, tandvård och förlossning för sina smärtstillande och bedövande effekter. Luftgasen verkar genom det centrala nervsystemet för att dämpa flödet av smärtimpulser samtidigt som den frigör kroppens egna endorfiner, morfinliknande ämnen som lindrar smärta. Den lustgas som används under förlossningen är en blandning av syre och lustgas (O2 + N2O) och proportionerna kan anpassas efter behov och situation.

Vid förlossning används lustgas eftersom det lugnar och lindrar smärta. Lustgasen andas in genom en mask som hålls över näsa och mun och verkar efter ungefär en halv minut. Lustgasapparaten fungerar genom att du tar djupa andetag. För att maximera läkemedlets effekt är det viktigt att börja andas lustgas så snart sammandragningen börjar kännas. Masken tas bort från ansiktet mellan varje sammandragning. Gasen försvinner snabbt och fullständigt med utandningen inom några minuter.

Lustgasen lindrar inte bara förlossningssmärtan. Att använda lustgas kan kännas som att vara lätt berusad av alkohol. Biverkningar kan vara yrsel, förvirring, dåsighet och illamående, särskilt om gasen tas under långa perioder utan pauser. Sinnesuppfattningen kan förändras och det kan vara svårt att tala tydligt. Det finns ingen anledning att bli orolig för dessa känningar, eftersom symtomen försvinner snabbt när du slutar andas in gasen. Lustgas är säkert för mamman och fostret. Som smärtlindring är lustgas den mildaste av de medicinska smärtlindringsmetoder som används vid förlossning. Det har de minst skadliga biverkningarna och har ingen förlamande effekt på kroppens eget naturliga endokrina system.

Upplevelsen av lustgasens effekt är mycket individuell. Alla kvinnor som föder barn tycker inte om känningarna som lustgasen ger upphov till. Andra tycker dock att gasen är mycket bra. Det som är bra med lustgas är att den födande kvinnan själv kan bestämma hur mycket av läkemedlet hon vill ha. Om du känner en alltför stark inverkan är det lätt att sluta andas in gasen och effekten avtar snabbt. Lustgas kan också användas i vatten för att förstärka vattnets smärtstillande effekt.

Uppdaterad 2.11.2020