Gå till sidans innehåll

Undersökning av urininkontinens

Det finns ingen orsak att spänna sig inför undersökningen. Urininkontinens kan behandlas konservativt, med läkemedel eller operativ behandling. Alla former av urininkontinens kan inte behandlas med operation.

Den grundläggande undersökningen av urininkontinens görs inom den öppna hälsovården. Kom till mottagningen med fylld blåsa, för annars är det inte möjligt att undersöka inkontinensen. Vid behov får patienten en remiss till den specialiserade sjukvården.

Läkaren utreder typen av urininkontinens med hjälp av en intervju och en enkät om graden av besvär. Hemma får du fylla i en urineringsdagbok som ger viktig information om blåsans lagringskapacitet, urineringsgånger och hur mycket vätska du dricker. Läkaren gör också en gynekologisk grundundersökning för att kontrollera bäckenbotten. Samtidigt görs ett hosttest, där patienten ska hosta med full blåsa så att en eventuell ansträngningsinkontinens kan konstateras. Eftersom en urinvägsinfektion kan orsaka urininkontinens, tas också ett urinprov. Om typen av inkontinens förblir oklar kan ytterligare undersökningar göras vid behov inom den specialiserade sjukvården.

Uppdaterad 21.10.2020