Gå till sidans innehåll

Juridisk rådgivning för personer som utsatts för sexuellt våld

Alla brottsoffer har rätt att hänvisas till stödtjänster och rätt att få allmän rådgivning i alla skeden av straffprocessen.

I kapitel 20 i strafflagen definieras vilka handlingar som kränker den sexuella självbestämmanderätten som är brottsliga och därmed straffbara enligt Finlands lagstiftning. I början av år 2022 har bestämmelserna om våldtäktsbrott ändrats så att brottet baseras på avsaknad av samtycke. Detta betyder att ett centralt rekvisit för våldtäkt blir samlag med en person som inte deltar frivilligt. Även i fråga om andra sexualbrott blir det centralt att den som är föremal för en sexuell handling inte deltar frivilligt.

Alla brottsoffer har rätt att hänvisas till stödtjänster och rätt att få allmän rådgivning i alla skeden av straffprocessen. Offren har också rätt till en stödperson som kan följa med dem när de anmäler brottet, under förundersökningar, i rättegången eller i andra behövliga situationer. Exempelvis är frågor som kostnader för juridisk hjälp, skadeståndskrav och rättegångens förlopp några av de områden som offren ofta söker information och/eller stöd om.

Uppdaterad 1.9.2023