Gå till sidans innehåll

Symtom vid havandeskapsförgiftning, preeklampsi

Vanliga symtom vid preeklampsi är förhöjt blodtryck, protein i urinen och svullnad särskilt i ansiktet och överkroppen.

Därtill kan det förekomma huvudvärk, smärta i övre delen av buken eller synstörningar, som grumlig syn eller svarta prickar i synfältet. De symtomen kan tyda på en allvarligare sjukdomsbild. Vid preeklampsi kan moderkakans blodcirkulation försvagas, vilket kan leda till att fostrets tillväxt blir långsammare.

Blodtrycket anses vara förhöjt om det övre trycket är över 140 mmHg och det undre trycket över 90 mmHg, eller om blodtrycket har stigit kraftigt från utgångsnivån. Om blodtrycket stiger över 160/110 mmHg, betraktas det som ett allvarligt tillstånd som kräver läkemedelsbehandling.

Uppdaterad 6.10.2021