Gå till sidans innehåll

Orsaker till urininkontinens

Orsaken till urininkontinens ska alltid undersökas för att hitta en lämplig behandlingsform.

Åldern ökar risken för att urininkontinens utvecklas.

Vissa sjukdomar kan exponera för urininkontinens. Urinblåsans funktion påverkas av nästan alla sjukdomar som inverkar på hjärnan (till exempel demens, Alzheimers sjukdom, störningar i blodcirkulationen i hjärnan), sjukdomar i nervsystemet (till exempel MS), problem i ryggmärgskanalen samt diabetes.

Graviditet och förlossning kan utsätta för urininkontinens, i synnerhet ansträngningsinkontinens.

Framfall, speciellt framfall av främre slidväggen, kan orsaka urininkontinens.

Vid rökning får man i sig många ämnen som irriterar urinblåsan och som exponerar för urininkontinens och förvärrar en existerande inkontinens.

Övervikt exponerar för urininkontinens och förvärrar existerande symtom. Övervikt ökar trycket på bukhålan och därmed risken för både ansträngnings- och trängningsinkontinens. En viktnedgång lindrar inkontinenssymtomen hos överviktiga och det hjälper att gå ner ens lite i vikt (5 procent).

Kronisk hosta, tungt fysiskt arbete eller förstoppning kan försvaga musklerna i bäckenbotten och därmed öka benägenheten för urininkontinens.

Att dricka för mycket ökar urininkontinens. En normal mängd dryck per dag är 1,5–2,5 liter.

Uppdaterad 21.10.2020