Gå till sidans innehåll

Epilepsi, förlossning och amning

Epilepsi påverkar vanligen inte förlossningssättet. Antiepileptiska läkemedel kan med några få undantag användas under amning.

Förlossning

Det är mycket ovanligt med epilepsianfall under förlossningen. Den statistiska anfallsrisken är tiofaldig, grand mal-anfall (tonisk-kloniska anfall) förekommer hos 1–2 procent av föderskor med epilepsi. Kejsarsnitt utförs inte oftare på mammor med epilepsi än på övriga föderskor, och det förekommer inte någon större risk för komplikationer under förlossningen. Efter förlossningen är anfallsrisken förhöjd under 1–2 dagar.

Om läkemedelsdosen har förhöjts under graviditeten, ska läget bedömas ungefär två veckor efter förlossningen och dosen vid behov återställas till nivån före graviditeten. Efterkontrollen efter förlossningen görs på normalt sätt på rådgivningen.

Amning

Vanligen går det att ta epilepsiläkemedel under amningen, och epilepsi är inget hinder för att amma. Alla epilepsiläkemedel utsöndras i bröstmjölken, men halten av läkemedlet är ändå lägre i bröstmjölken än i mammans blod. Endast fenobarbital och bensodiazepiner kan ge barnet trötthet och sugsvårigheter. Dessa läkemedel används sällan för vård av gravida kvinnor med epilepsi.

Uppdaterad 9.12.2020