Gå till sidans innehåll

Hepatit A och graviditet

Hepatit A kallas också gulsot och är en leverinflammation orsakad av virus. Den smittar via vatten och mat som förorenats av avföring.

Hepatit A är mycket vanligt och man ska tänka på att det finns en risk att smittas speciellt i länder söder och öster om Medelhavet, i Ryssland, de baltiska länderna och i utvecklingsländer. När du äter och går på toaletten är det viktigt att tänka på handhygien.

Symtom på hepatit A är feber, trötthet, illamående och diarré samt att huden och ögonvitorna blir gula. Sjukdomen kan orsaka bara få symtom, men också symtomfria personer sprider viruset. Sjukdomen leder mycket sällan till en farlig funktionsstörning i levern. Sjukdomen går vanligen över av sig själv på 2–4 veckor, men symtomen kan hålla i sig längre.

Om man väl haft sjukdomen en gång är man immun för resten av livet. Det går att skydda sig mot hepatit A med vaccin (Havrix) som ges i två doser. Skyddet varar i minst 30 år, men kan också vara livslångt. Vaccinet kan också ges till gravida, om det finns en uppenbar smittorisk. Vaccinet kan också ges efter att man utsatts för smitta och effekten är utmärkt om det har gått mindre än två veckor efter smittan.

Hepatit A överförs inte till fostret och det finns inget behov av speciell uppföljning under graviditeten. Det finns inget hinder för amning.

Uppdaterad 29.10.2020