Gå till sidans innehåll

Rör fostret sig?

Ett normalt foster rör sig ungefär lika mycket ända fram till förlossningen. Vid riskgraviditeter kan rörelseobservation användas utöver andra uppföljningsmetoder.

Efter graviditetsvecka 32 ändras typen av fosterrörelser som mamman känner något i och med att barnet växer och mängden fostervatten minskar. Varje foster har sitt eget individuella sätt att röra sig på. Rörelseperioderna varvas med viloperioder på 20–40 minuter, då fostret sover och inga rörelser känns.

Genom att observera fostrets rörelser kan mamman relativt tillförlitligt följa upp hur fostret mår under de sista graviditetsveckorna. Vid normala graviditeter behövs ingen observation av rörelserna. Vid riskgraviditeter kan rörelseobservation användas utöver andra uppföljningsmetoder. När den beräknade förlossningstiden har överskridits rekommenderas att mamman börjar observera fostrets rörelser i graviditetsvecka 41.

Rörelseobservation utförs en gång om dagen i en timme. Mamman vilar på sida och räknar varje rörelse som hon känner. Om rörelserna som mamman observerar under den här tiden är mindre än tio till antalet, fortsätter hon observationen i en timme till eller gör en ny en timmes observation lite senare.