Gå till sidans innehåll

Självbestämmanderätt och sexuella rättigheter

Varje person har rätt att bestämma över frågor som rör hen själv.

Varje person har rätt att bestämma vem som rör vid hens kropp. Dessutom har alla har rätt att bestämma vem de vill vara med, var de vill vara och vart de vill gå. Alla människor är lika inför lagen.

Enligt Finlands grundlag har alla rätt till liv samt personlig frihet, integritet och säkerhet. Ingen persons personliga integritet får kränkas eller friheten egenmäktigt berövas.

Sexualitet är en viktig del av allas mänsklighet och en viktig dimension av hälsan som möjliggör intima och förtroendefulla relationer. Sexuella rättigheter är mänskliga rättigheter och en viktig del av självbestämmanderätten. Sexuella rättigheter är en persons rätt att bestämma över sin egen kropp och sexualitet. Varje person har rätt att bestämma om hen vill vara sexuellt aktiv eller inte. Ingen persons sexuella läggning får trakasseras eller kränkas.

De centrala sexuella rättigheterna är följande

  • rätten till sin egen sexualitet

  • rätten till sexualupplysning

  • rätten att skydda sig själv och bli skyddad

  • rätten till tjänster för sexuell hälsa

  • rätten till jämlikhet och icke-diskriminering

  • rätten till privatliv

  • rätten att påverka.

Sexuellt kränkande handlingar har ofta långtgående konsekvenser för den som utsatts och även för hens närstående. Sexuellt våld kränker de mänskliga rättigheterna och individens integritet och har ofta en negativ inverkan på offrets övergripande välbefinnande och sexuella hälsa. Att uppleva sexuellt våld är traumatiskt och gör att offret känner sig osäkert och skamset.

Handlingar som kränker sexualitet och sexuella rättigheter kan vara ord, handlingar eller gester som offret finner störande eller kränkande. Våldsformerna omfattar bland annat trakasserier, skällsord och närmanden samt allvarligare former av våld, t.ex. våldtäkt.