Gå till sidans innehåll

Den andra ultraljudsundersökningen, undersökning av fostrets anatomi

Undersökningen görs på moderskapspolikliniken i graviditetsveckorna 19–21 genom bukväggen.

Strukturundersökningen, det vill säga det andra ultraljudet, har som syfte att undersöka fostrets strukturer och konstatera eventuella avvikelser. I regel utförs undersökningen av en specialutbildad barnmorska, men vid vissa riskgraviditeter utförs undersökningen av en specialläkare.

Vid strukturundersökningen tittar man bland annat på strukturerna hos fostrets huvud, inälvor och extremiteter. Därtill kontrolleras fostrets tillväxt och moderkakans placering samt uppskattas mängden fostervatten. I det här skedet av graviditeten går det oftast också att se fostrets kön.

Vid strukturundersökningen konstateras ungefär tre av fyra betydande strukturavvikelser hos fostret. Ibland upptäcks avvikelser för vilka det inte gör att bedöma svårighetsgraden och innebörden utifrån endast en undersökning. I detta fall utförs en kontrollultraljudsundersökning eller arrangeras fortsatta undersökningar vid enheten för fosterundersökning i den gravida kvinnans område. Vid fortsatta undersökningar utreds avvikelsernas typ och möjliga orsaker samt bedöms graviditetens fortsatta gång och prognosen för barnet.

Avvikelserna undersöks och behandlas multidisciplinärt. Efter att familjen har informerats, får familjen och i sista hand den gravid besluta hur undersökningsresultaten påverkar den fortsatta graviditeten.

Strukturundersökningen kan också göras senare i graviditetsveckorna 24–26, men då är det inte längre möjligt enligt Finlands lag att avbryta graviditeten, även om en svår strukturavvikelse upptäcks hos fostret.

Se en video om det andra screeningultraljudet:

Uppdaterad 2.11.2020