Gå till sidans innehåll

Förlossningens faser

Som partner kan du stödja och hjälpa mamman på många sätt under förlossningens olika faser

Under öppningsfasen börjar livmodern öppna sig och värkarna blir regelbundna, de kommer oftare än var tionde minut. Mamman känner av sammandragningarna som smärta i nedre delen av magen och/eller ryggen.

Det finns flera olika metoder för smärtlindring och de används beroende på mammans behov.

Före krystningsfasen kommer övergångsfasen, under vilken barnet förväntas sjunka lägre ner i förlossningskanalen och lägga sig i en position som är gynnsam för förlossningen.

Krystningsfasen börjar när livmodermunnen är helt öppen, cirka 10 cm. Mamman kan börja krysta ut barnet aktivt. Efter att barnet har fötts finns efterbörden, det vill säga moderkakan, navelsträngen och hinnor, kvar i livmodern. Efterbörden kommer vanligtvis ut 5–15 minuter efter babyns födelse. Mamman kan få ett läkemedel som drar samman livmodern så att moderkakan ska lossna ordentligt. Sedan sys eventuella sår och rupturer ihop.

Mer information om förlossningens olika stadier finns i Kvinnohuset:

En förlossning är en händelse som tar lång tid och kräver förberedelser, uthållighet och viljestyrka av både den födande kvinnan och hennes partner. Öppningsfasen tar vanligtvis 10–14 timmar för en förstföderska och 6–10 timmar för en omföderska.

Som partner kan du göra mycket under förlossningen:

 • vara närvarande

 • prata, hålla sällskap, uppmuntra och heja på

 • skapa en känsla av trygghet

 • påminna om att slappna av

 • erbjuda något att äta och dricka

 • torka bort svett

 • hjälpa mamma när hon går på toaletten och duschar

 • hjälpa mamman att komma i en bekväm ställning

 • lyssna på mamman och barnmorskan och följa deras instruktioner

 • påminna om saker som överenskommits i förväg, t.ex. att använda en pall

 • lindra mammans obehag och sammandragningar, till exempel genom att massera henne

 • stödja under krystningsfasen, till exempel för att hitta en bra förlossningsposition.

Ett nyfött barn är ett mirakel

Babyn skriker och börjar andas genast efter födseln. Barnet lyfts upp på mammans varma mage så snart som möjligt efter födseln. På mammans hud öppnar barnet sina ögon och sin mun. Sugreflexen väcks och barnet börjar söka sig till mammans bröst. När barnet är i hud-till-hudkontakt med mamman kan pappan/partnern eller stödpersonen klippa navelsträngen om de vill.

Att partnern är närvarande vid förlossningen gör det möjligt att bygga upp en relation med den nyfödda från första stund. Du kan hålla ditt barn i famnen så snart som möjligt. Babyn behöver trygghet, värme och en mjuk beröring. Barnet kan lindas försiktigt inuti din tröja för att få hud-till-hudkontakt. Barnmorskan vägleder dig gärna genom detta första möte.

Uppdaterad 2.11.2020