Gå till sidans innehåll

Grupp B-streptokocker (GBS) under graviditet

Grupp B-streptokocker kan orsaka en allvarlig infektion hos det nyfödda barnet. Mödrar som konstateras bära på bakterien får antibiotikabehandling under förlossningen.

Grupp B-streptokocker (GBS) är en del av den så kallade normalfloran i slidan. Bakterien finns i förlossningskanalen hos 15–40 procent av kvinnorna. Bakteriens mest sannolika källa är föderskans tarmar, där den finns i stor mängd. Från tarmarna kan bakterien spridas till urin- och könsorganen, men vanligen orsakar GBS inga symtom i dem. Numera screenas alla gravida kvinnor för GBS, oftast när förlossningen sätter igång och på vissa orter i graviditetsvecka 36.

Rutinmässiga urin- eller slidprov för att upptäcka GBS ska inte tas under graviditeten och ett GBS-fynd kräver i sig ingen behandling under graviditeten. Ibland försvinner GBS av sig själv. Antibiotikabehandling under graviditeten garanterar inte att GBS inte skulle finnas i förlossningskanalen under förlossningen.

Fastän symtomfri förekomst av GBS inte behandlas under graviditeten, behövs profylaxmedicinering under förlossningen, eftersom grupp B streptokock är en av de största orsakerna till infektioner och dödlighet i infektion hos nyfödda. Hos hälften av barnen till GBS-bärare utvecklas bakteriekolonier, men lyckligtvis från bara 1–2 procent av dem en tidig GBS-infektion. Inom HUS område är förekomsten av GBS-infektion bland nyfödda 1,2/1 000 barn och dödligheten i infektionen är cirka 4 procent. Alla metoder för att förebygga tidig B-streptokockinfektion hos nyfödda baserar sig på antibiotikaprofylax under förlossningen.

GBS-risken är förhöjd om förlossningen sker för tidigt (< 37:e graviditetsveckan), mamman har feber under förlossningen(≥38,0 °C) eller det är lång tid mellan att fostervattnet gått och förlossningen börjar (≥18 timmar). Cirka var fjärde av GBS-infektionerna med symtom hos nyfödda förekommer hos för tidigt födda barn. Bland mammorna har GBS-bärare förhöjd risk att under eller efter förlossningen insjukna i allvarlig bakterimi (bakterier växer i blodomloppet) eller livmoderinfektion.

Antibiotikaprofylax ges under förlossningen åt alla kvinnor som konstateras ha GBS. Profylaxen behandlar inte mamman, utan har som syfte att hindra att den nyfödda utsätts för GBS. Mammans infektionsbehandling görs enligt symtomen.