Gå till sidans innehåll

Enheten för fosterforskning

Enheten för fosterforskning är en poliklinik som tar emot patienter med tidsbokning på kvinnokliniken.

Enheten för fosterforskning undersöker och vårdar mammor som utifrån screeningundersökning av graviditeten placerats i en riskgrupp samt mammor vars foster i en ultraljudsundersökning har konstaterats ha en avvikelse. Fosterscreening erbjuds också till gravida kvinnor om fostret har en förhöjd risk för sjukdom på grund av en tidigare diagnostiserad ärftlig sjukdom hos fostret själv, en familjemedlem eller en släkting.

Vid Enheten för fosterforskning arbetar bland annar barnmorskor, perinatologer, det vill säga specialläkare i gynekologi och obstetrik som är specialiserade på fostermedicin, samt genetikläkare med bred erfarenhet av rådgivning och behandling av specialfall. Enheten för fosterforskning och Barnkliniken samarbetar kring diagnostik av strukturavvikelser hos nyfödda och ingrepp på fostret, Många medfödda avvikelser går att behandla efter födseln. I vissa fall kan avvikelsen behandlas redan hos fostret. Utöver den kliniska verksamheten bedriver Enheten för fosterforskning undervisning och forskning.

Uppdaterad 2.11.2020