Gå till sidans innehåll

Kejsarsnitt och andra speciella situationer vid förlossning

Ibland uppstår det situationer där graviditeten eller förlossningen inte går framåt på naturligt sätt, utan det behövs medicinska ingrepp för att trygga barnets eller mammans hälsa.

Det kan finnas många orsaker till ett kejsarsnitt, varav de vanligaste är att barnet ligger i sätesläge så att det föds med rumpan först (vanligtvis föds barn med huvudet först), tidigare kejsarsnitt eller en obalans mellan barnets storlek och moderns bäcken. Ett kejsarsnitt utförs vanligen under ryggbedövning (spinal- eller epiduralbedövning).

Barnet föds några minuter efter att operationen har inletts. Den opererande läkaren lyfter barnet i barnmorskans famn och barnmorskan visar barnet för föräldrarna. Utifrån barnets tillstånd vidtar barnmorskan nödvändiga åtgärder, kontrollerar och torkar barnet. En barnläkare är närvarande vid behov. Om barnets och moderns tillstånd tillåter det kan barnmorskan lägga barnet på moderns bröst för hud-till-hudkontakt. Det är möjligt att amma direkt efter operationen.

Pappan/partnern eller en stödperson kan vanligtvis närvara vid planerade och, på vissa sjukhus, akuta kejsarsnitt, det vill säga när det under en vaginal förlossning uppstår ett plötsligt behov av att avbryta förlossningen. Det finns tillfällen då barnet måste födas omedelbart. Då sövs mamman och ett akut kejsarsnitt genomförs. I en sådan situation väntar pappan/partnern eller stödpersonen vanligtvis utanför operationssalen på att barnet ska födas. Personalen informerar de närstående om hur operationen går så snart som möjligt.

Mamman observeras i uppvakningsrummet efter operationen, där även pappan/partnern eller en stödperson kan vara närvarande, i enlighet med sjukhusets praxis. På grund av sjukhuspraxis flyttas barnet till barn- eller neonatalavdelningen medan mamman är i uppvakningsrummet. Detta ger pappan/partnern eller stödpersonen ett bra tillfälle att vara med barnet, hålla det i sin famn eller ha hud-till-hudkontakt. Barnmorskorna vägleder dig gärna genom detta unika första möte.

Uppdaterad 2.11.2020