Gå till sidans innehåll

Typ 1 diabetes och förlossningen

Sättet och tidpunkten för förlossningen bestäms individuellt.

Sättet och tidpunkten för förlossningen bestäms individuellt och beslutet påverkas av fler faktorer såsom fostrets storlek, hur fostret och mamman mår, mammans behandlingsbalans och eventuella följdsjukdomar av diabetesen. I typiska fall sätts en diabetikers förlossning igång eller genomförs som ett planerat kejsarsnitt några veckor före det beräknade förlossningsdatumet. Detta därför att risken för att fostret ska utveckla fosterstress (fetal distress) på grund av mammans höga blodsocker ökar i slutet av graviditeten. Förlossningen tidigareläggs vid behov, om mammans eller fostrets tillstånd kräver det.

Uppdaterad 2.11.2020