Gå till sidans innehåll

Om det gått mindre än en månad sedan övergreppet

Sök vård så snart som möjligt efter händelsen för att få nödvändig behandling och undersökningar.

Ju tidigare du anmäler en händelse, desto lättare är det för polisen att lösa brottet. Även om du inte genast är redo att göra en brottsanmälan om händelsen är det viktigt att ta rättsmedicinska prover direkt för en eventuell framtida anmälan. Om det finns ett Seri-stödcenter i ditt område kan du gå dit för undersökningar och behandling. På andra orter tas rättsmedicinska prover på den lokala jouren eller hälsocentralen.

Vinkki/Tips/HintTärkeää/Viktigt/ImportantLisätietoa/Tilläggsinformation/More InformationEi otsikkoa

Tvätta dig inte och byt inte kläder innan provtagningen, eftersom fläckar, hår och fibrer som gärningsmannen eventuellt lämnat kvar är viktiga bevis.

Seri-stödcentret

Seri-stödcentret är en vårdenhet för personer som upplevt sexuellt våld. Stödcentret är öppet för alla offer för sexuellt våld över 16 år, oavsett kön.

Stödcentrets tjänster omfattar rättsmedicinska undersökningar, medicinsk behandling, en övergripande bedömning av situationen, stöd för att klara av de närmaste dagarna, psykosocialt stöd för att återhämta sig från den traumatiska upplevelsen, en plan för fortsatt vård och vid behov hänvisning till fortsatt vård.

Stödcentret har en barnmorskekoordinator, en psykolog, en socialarbetare och en läkare som personal. Även sjukhusprästens tjänster är tillgängliga. Behövliga vård- och stödtjänster planeras individuellt för varje klient. Under hela processen ger stödcentret också information om aktörer inom den tredje sektorn och, om klienten önskar, stöd för att inleda den rättsliga processen. Du kan också söka hjälp från olika organisationers tjänster, även om det har gått mindre än en månad sedan händelsen inträffade.

Att söka vård