Gå till sidans innehåll

Förlossning vid tvillinggraviditet

Vid krystningsskedet av en tvillingförlossning är alltid 1–2 läkare närvarande utöver två barnmorskor. Det säkerställer en så trygg förlossning som möjligt för barnen om det skulle uppstå problem vid krystningsskedet.

Förlossningens öppningsskede sköts på samma sätt som vid enbördsgraviditet. Under förlossningen följs båda fostrens hjärtljud upp med CTG. Om uppföljningen visar tecken på att någondera fostrets tillstånd försämras, kan man i vilket skede som helst av förlossningen övergå till kejsarsnitt. A-fostret föds på samma sätt som vid enbördsgraviditet. Efter att A-fostret fötts stöder ofta den ena läkaren B-fostrets läge på mammans mage och styr vid behov det till upprätt läge med antingen huvudet eller stjärten neråt. Stödet hindrar B-fostret att ändra läge efter det. Enligt litteraturen byter så många som 20 procent av B-fostren läge efter att A-fostret har fötts om de inte stöds upp.

Efter A-fostrets födsel väntar man på att livmodern på nytt börjar dra ihop sig. Ofta vilar livmodern ett tag. B-fostrets tillstånd följs upp hela tiden. Vanligen börjar man senast i det här skedet ge hormonet oxytocin för att stimulera livmoderns värkarbete. B-fostrets bjudning och hjärtljud kan i det här skedet undersökas med ultraljud. När värkarna sätter igång igen får mamman krysta om B-fostret har kommit tillräckligt långt ner i bäckenet. Om B-fostret visar tecken på stress, kan förlossningen påskyndas med sugklocka eller, om babyn är i sätesläge, utdragning med tång. Om det verkar att gå över en timme mellan förlossningarna, kan man flytta till operationssalen för att dra ut B-fostret. Det här är dock ovanligt. Ibland kan man också besluta att göra kejsarsnitt, om B-fostrets läge gör vaginal förlossning omöjlig eller om B-fostrets tillstånd försvagas och det inte går att hjälpa ut fostret med sugklocka eller dra ut fostret i sätesläge.

Uppdaterad 29.10.2020