Gå till sidans innehåll

Eventuella nackdelar med vaginal förlossning

Även om det är det naturliga sättet att föda barn på kan det också ha sina nackdelar.

 • Förlossningen tidpunkt och förlopp kan inte planeras i förväg, även om det i vissa lägen är möjligt att sätta igång förlossningen.

 • Födslovärkarna är smärtsamma, men smärtan upphör alltid mellan värkarna och smärtan har stor betydelse: varje värk för förlossningen framåt.

  • Numera är effektiv smärtlindring tillgänglig för alla.

 • Klipp eller ruptur i mellangården.

  • Numera klipps mellangården i regel inte, om det inte är absolut nödvändigt. Om man har varit tvungen att klippa i mellangården kan du dock behöva medicinering i några dagar för att lindra smärtan i såret. Ibland kan det vara svårt att sitta efter förlossningen. Om ett snitt eller en ruptur i mellangården blir infekterad kan återhämtningen förlängas.

  • Ruptur i ändtarmsöppningens slutmuskel förekommer i ungefär en procent av de vaginala förlossningarna. Rupturen repareras omedelbart efter förlossningen och läker vanligtvis bra. Läkningen kontrolleras vid efterkontrollen som sker vid förlossningssjukhuset i stället för mödrarådgivningen. Långvariga problem är mycket sällsynta och kan behandlas.

  • Andra svårare rupturer förekommer i några få procent av alla förlossningar, och de läker vanligtvis utan problem.

 • Barnets syrebrist vid förlossningen är ovanligt.

  • Ungefär hälften av alla barn föds med lågt pH (pH < 7,0). I det fallet har barnet drabbats av syrebrist i något skede av förlossningen. Endast en liten del av de barn som föds med syrebrist får bestående problem.

  • En del fall där barn drabbas av syrebrist är relaterade till axeldystoki, det vill säga svårighet att föda ut axlarna. Axeldystoki är en sällsynt nödsituation som regelbundet övas av både barnmorskor och läkare genom simulering.

  • Vid en välskött vaginal förlossning är risken för syrebrist hos fostret mycket liten. Endast en liten del av CP-skador tros vara relaterade till själva förlossningen, och mer än 90 procent av fallen är förknippade med för tidig födsel, inflammationer i livmodern och funktionsstörningar i moderkakan.

 • Risken för framfall och andra bäckenbottenproblem är något högre efter en vaginal förlossning. Ett kejsarsnitt skyddar dock inte mot dessa problem.

  • Kvinnor som har genomgått en fullgången graviditet har oftare urininkontinens både efter förlossningen och senare än kvinnor som inte har varit gravida. Urininkontinens förekommer oavsett förlossningssätt. Urininkontinens är dock vanligare efter en vaginal förlossning än efter ett kejsarsnitt. Risken ökar vid ett långt krystningsskede och många tidigare förlossningar.

  • Under graviditeten mjukar progesteronhormonet som produceras i kroppen upp vävnaderna och minskar grundspänningen i bäckenbotten. Vid en vaginal förlossning kan det uppstå skador på mjukvävnaden i förlossningskanalen, vilket kan göra det svårt att identifiera bäckenbotten och träna bäckenbottenmusklerna till en början. Träning av bäckenbottenmusklerna under graviditeten och efter förlossningen påskyndar återhämtningen.

  • Urininkontinens och andra bäckenbottenproblem kan behandlas framgångsrikt med fysioterapi och vid behov med ingrepp.

Uppdaterad 2.11.2020