Gå till sidans innehåll

Anatomiska avvikelser hos fostret

Om ultraljudsscreeningen ger upphov till misstanke om fosteravvikelser, genomförs ytterligare undersökningar.

Den misstänka strukturella avvikelsen hos fostret kan i de fortsatta undersökningarna antingen bekräftas eller konstateras vara normal. Ibland behövs flera undersökningar för att utreda fyndet och det går inte alltid att fastställa en exakt diagnos under graviditeten.

Beroende på fynd går det utöver ultraljud att göra andra undersökningar, som magnetundersökning av fostret eller exaktare ultraljudsundersökning av hjärtat. Ibland kan fyndet sammanhänga med risk för kromosomrubbning eller en ärftlig sjukdom. Det går att undersöka fostrets kromosomer och gener genom provtagning av moderkakan eller fostervattnet.

På Enheten för forsterforskning kan man efter ultraljudet vid behov träffa en perinatolog och också en genetiker. Med dem kan man diskutera fyndet, vad det betyder och fortsatta undersökningsalternativ. Vid behov ges möjlighet att diskutera med en barnkirurg, barnneurolog eller annan specialläkare inom barnsjukdomar. Om rör sig om strukturella avvikelser i hjärtat utförs de vidare undersökningarna av en barnkardiolog.

Uppdaterad 2.11.2020